مثانه یک عضو توخالی مانند کیسه است که در قسمت پایین شکم قرار داشته و محل تجمع ادرار می باشد. ادرار پس از تولید در کلیه ها از راه دو لوله باریک به نام میزنای(حالب) وارد مثانه شده و در انجا جمع میشود و نهایتا تخلیه صورت میگیرد.

سرطان مثانه چیست؟

رشد سلول های سرطانی در دیواره مثانه که در بیشتر موارد به شکل یک توده گل کلمی پایه دار داخل مثانه می باشد. در صورت عدم درمان، تومور ممکن است رشد کرده و به خارج مثانه گسترش یابد و حتی به اعضای دوردست سرایت کند.

شیوع سرطان مثانه در مردان سه برابر زنان می باشد.

مهمترین عامل خطر برای سرطان مثانه، مصرف سیگار می باشد. مصرف تریاک نیز عامل دیگر است. برخی شغل های خاص مانند کارگران صنایع شیمیایی، لاستیک، رنگ، مواد نفتی و چرم و چاپ بیشتر از سایرین در معرض خطر ابتلا به سرطان می باشند.