اگر بیمار علائمی دارد که نشان دهنده سرطان کلیه است پزشک ممکن است یک یا چند مورد از روشهای زیر را جهت تشخیص بیماری او به کار برد:

 1. معاینه فیزیکی
 2. آزمایش ادرار
 3. آزمایش خون
 4. عکس برداری رنگی از کلیه ها IVP
 5. سی تی اسکن
 6. سونوگرافی
 7. بیوپسی(نمونه برداری)

درمان

 1. جراحی
 2. شیمی درمانی
 3. پرتودرمانی(رادیوتراپی)
 4. آمبولیزه کردن شریان
 5. درمان بیولوژیک